brief summary

Stichting Leren

Stichting Leren heeft als doelstelling het stimuleren van leerprocessen. Zij doet dit door middel van onderzoek, publicaties, lezingen, workshops, adviezen, begeleiding van projecten en het ontwerpen van educatieve programma’s. Zij richt zich op de thema’s identiteit en imago, intercultureel leren en holocaust educatie.
Ido Abram is directeur van de stichting.


NIEUW:

80plus Joden

Audio-interview met Ido Abram en Elsbeth Struijk van Bergen, juni 2017


Lees ook: