brief summary

Organisatie

Stichting Leren werd in 1996 in Amsterdam opgericht met als doelstelling het stimuleren van leerprocessen. Zij doet dit door middel van onderzoek, publicaties, lezingen, workshops, adviezen, projecten en het ontwerpen van educatieve programma’s.
De stichting werkt in de persoon van haar directeur, Dr. I.B.H. Abram, graag samen met instellingen en personen met gelijk gerichte en aanvullende activiteiten.

Ido Abram (directeur)
Foto: Hans Grünfeld

De stichting werkt voor verschillende opdrachtgevers. Ook ontvangt zij subsidies van diverse instellingen.
Lees verder >> 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Mr. A.S. van Leeuwen (voorzitter)
  • Drs. D. Uijenkruijer (secretaris)
  • Drs. P.D.H. Minco (penningmeester).

Directeur van de stichting is Dr. I.B.H. Abram.
Ido Abram studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij was wiskundeleraar (Maimonides Lyceum Amsterdam), onderwijsonderzoeker (Kohnstamm Instituut UvA) en educatief adviseur (APS Utrecht). Van 1990 tot en met 1997 was hij bijzonder hoogleraar ‘Opvoeding na Auschwitz’ aan de UvA. Sinds 1996 is hij directeur van Stichting Leren. Hij doet onderzoek, publiceert, geeft lezingen / workshops / adviezen, initieert projecten en ontwerpt educatieve programma’s. Drie thema’s hebben zijn speciale belangstelling: (joodse) identiteit, ‘opvoeding na Auschwitz’ en (intercultureel) leren.


Onder DOWNLOADS is ook het proefschrift van Ido Abram opgenomen, waarop hij in 1980 cum laude promoveerde: ‘Joodse traditie als permanent leren’. Stichting Leren bestond toen nog niet. Het proefschrift, latere herdrukken en ook de vertaling in het Engels zijn alleen nog antiquarisch te verkrijgen.


Aanvulling: Van de Nederlandse versie zijn nog enkele exemplaren te koop bij Stichting Pardes

(http://www.stichtingpardes.nl/) voor € 14,95 (exclusief verzendkosten).
Bezoekadres: Claude Debussylaan 2-8, 1082 MD Amsterdam (vlakbij station Amsterdam Zuid).
Postadres: Stichting PaRDeS, Postbus 325, 4200 AH GORINCHEM.
Telefoon: 0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar).
E-mail: info@stichtingpardes.nl