Stichting Leren

Stichting Leren heeft als doelstelling het stimuleren van leerprocessen. Zij doet dit door middel van onderzoek, publicaties, lezingen, workshops, adviezen, begeleiding van projecten en het ontwerpen van educatieve programma’s. Zij richt zich op de thema’s identiteit en imago, intercultureel leren en holocaust educatie.
Ido Abram is directeur van de stichting.


NIEUW:


Lees ook:


vlag2 vlag1
 brief summary    kurze Zusammenfassung